1. Να βρείτε τους συντελεστές των εξισώσεων:

1) 3x2-6x+5=0
2) 2x2=0
3) -x2+4=0
4) (x2/3)-x=0